ภาพบอร์ดเอสซีอาร์ที่ประกอบเส็จเรียบร้อย

 

SCR เมื่อนำไปใช้ในวงจรจ่ายแรงดันไฟสลับ จะทำหน้าที่เป็น
วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ( Half Wave Rectifier ) ถ้าขณะ SCR ทำงานมีการควบคุมเวลาในการจ่ายแรงดันกระตุ้นที่ขา G ของ SCR ทำให้การเรียงกระแสสามารถควบคุมได้ การทำให้ SCR หยุดนำกระแสนั้น ไม่จำเป็นต้องมีวงจรควบคุม เพราะสัญญาณแรงดันไฟสลับที่จ่ายให้ SCR มีช่วงเวลาที่แรงดัน ตกลงเป็นศูนย์โวลต์ทุก ๆ ครึ่งไซเกิล ก็เสมือนเป็นการตัดแรงดันออกจากตัว SCR ทำให้ SCR หยุดนำกระแสได้เอง วงจร SCR ทำงานกับแรงดันไฟสลับ

จากรูป เป็นวงจร SCR ใช้กับแรงดันไฟสลับ โดยจ่ายแรงดันไฟ
สลับให้ขา A และขา K ส่วนขา G จ่ายแรงดันกระตุ้นเป็นแรงดันไฟตรง มี RL เป็นโหลดของวงจรจัดสัญญาณออกมาได้ตามจุดต่าง ๆ

การทำงานของวงจรอธิบายได้ดังนี้ แรงดันไฟตรงบวก VGG ถูกป้อนให้ขา G เทียบกับขา K ตลอดเวลา เป็นแรงดันกระตุ้น ตัว SCR จะนำกระแสเมื่อแรงดันไฟสลับที่จ่ายให้ขา A เป็นบวกเทียบกับขา K เมื่อ SCR นำกระแสค่าความต้านทานในตัวลดต่ำลงเกิดศักย์ตกคร่อม
ที่สภาวะ RL ช่วงแรงดันบวกทั้งช่วง จนแรงดันไฟสลับ VAC ที่จ่ายให้ตกลงเป็น 0 V ตัว SCR จึงหยุดนำกระแส

 

 

 

การทดลอง Half wave ต่อโหลด R 100 โอม

 

 

การทดลอง Half wave ต่อโหลด L 10 mH

 

 

การทดลอง Half wave ต่อโหลด หลอดไฟ 24V 

 

 

การทดลอง Full ware ต่อโหลด R 100 โอม

 

 

การทดลอง Full ware ต่อโหลด L 10 mH

 

 

การทดลอง Full ware ต่อโหลด หลอดไฟ 24V 

 

 

การทดลอง Antiparallel ต่อโหลด R 100 โอม

 

 

การทดลอง Antiparallel ต่อโหลด L 10 mH

 

 
 

การทดลอง Bridge ต่อโหลด R 100 โอม

 

 
 
Free Web Hosting